بیماری های قلب و عروقمعرفی بیماریهای قلب و عروق

دریچه های قلبی

نگاهی کلی به عملکرد و نقش دریچه های قلبی

قلب ما از چهار حفره تشکیل شده است:

  1. دهلیز راست
  2. بطن راست
  3. دهلیز چپ
  4. بطن چپ

دریچه های قلبی که مابین این حفرات قرار دارند هدایت صحیح خون مابین حفره های قلبی را تنظیم می‌کنند.

دریچه سه لتی یا تریکوسپید بین دهلیز راست و بطن راست قرار دارد. خون کم اکسیژن و تیره برگشتی از همه قسمت های بدن وارد دهلیز راست می شود سپس از طریق دریچه سه لتی وارد بطن راست می گردد.

دریچه ریوی خون تیره یا کم اکسیژن موجود در بطن راست از طریق این دریچه وارد شریان های ریوی چپ و راست می شود تا تبادل اکسیژن انجام گیرد و خون به خوبی تصفیه شود.

دریچه دولتی میترال خون تصفیه شده در ریه از طریق ورید ریوی وارد دهلیز چپ می شود و پس از آن از طریق دریچه دولتی یا میترال وارد بطن چپ می شود.

دریچه آئورت خون تصفیه شده و حاوی اکسیژن از بطن چپ و از طریق این دریچه وارد شریان آئورت که بزرگترین سرخرگ در داخل بدن است می شود تا به همه جای بدن منتقل شود.

به مجموعه دهلیز راست و بطن راست دریچه تریکوسپید و دریچه ریوی اصطلاحاً قلب راست هم گفته می‌شود، همچنین به مجموعه دهلیز چپ و بطن چپ دریچه میترال و دریچه آئورت، قلب چپ گفته می‌شود.

دریچه های قلبی به صورت دریچه های یکطرفه عمل می کنند و میزان تبادل خون مابین حفرات قلب را به نوعی تنظیم می کنند و از پس زدن و برگشت خون در مسیر برعکس جلوگیری میکند.

تنگی دریچه های قلبی

تنگی دریچه های قلبی باعث محدود شدن خون عبوری از ورای دریچه ها می شود و باعث می‌شود فشار حفره قبل از دریچه تنگ شده افزایش پیدا کند.

تنگی دریچه سه علت اصلی دارد:

  • تنگی های مادرزادی دریچه های قلب
  • تنگی های ناشی از بیماری روماتیسم قلبی
  • تنگی دریچه در اثر افزایش سن و رسوب کلسیم در روی دریچه قلب

اما نارسایی سبب پس زدن خون و برگشت خون در مسیر برعکس جریان طبیعی میشود و سبب افزایش بار حجمی حفره ماقبل دریچه می گردد.

علل اصلی نارسایی دریچه های قلبی عبارتند از: اختلالات بافت همبندی مانند سندرم مارفان، درگیری دریچه های قلبی با عفونت اندوکاردیت، بیماری های دژنراتیو دریچه های قلبی مانند پرولاپس دریچه میترال.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا