تماس با دکتر قویدل

دریافت نوبت: 88674921

لوگوی سایت دکتر علیزاده قویدل

آدرس مراکز در حال فعالیت

آدرس مراکز در حال فعالیت

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی لاله

 • آدرس بیمارستان: تهران، شهرك غرب، فاز 5، خيابان سيماي ايران، نبش خيابان فلامك جنوبی
 • تلفن: ۸۸۵۶۳۰۲۰ ، ۸۱۴۷۲۰۰۰ (۲۱ ۹۸+)

آدرس مراکز در حال فعالیت

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آراد

 • آدرس بیمارستان: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان دکتر شریعتی و بهار                   
 • تلفن: 73999 (۲۱ ۹۸+)

آدرس مراکز در حال فعالیت

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی محب مهر

 • آدرس بیمارستان: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان شهید خلیل زاده
 • تلفن: 85555 (۲۱ ۹۸+)

آدرس مراکز در حال فعالیت

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پارس

 • آدرس بیمارستان: تهران، بلوار کشاورز       
 • تلفن: 88960052 (۲۱ ۹۸+)

آدرس مراکز در حال فعالیت

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهمن

 • آدرس بیمارستان: تهران، شهرك غرب، خيابان ايران زمين شمالی
 • تلفن: 10 – ۸۸۵۷۵۹۰۱ (۲۱ ۹۸+)

آدرس مراکز در حال فعالیت دکتر قویدل

بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی

 • آدرس بیمارستان: تهران، خیابان ولی عصر (عج)، جنب پارک ملت                               
 • تلفن: 23921 (۲۱ ۹۸+)

پیمایش به بالا