کتابخانه دیجیتالوبینارها

ANTITHROMBOTIC THERAPY FOLLOWING CABG

ANTITHROMBOTIC THERAPY FOLLOWING CABG

Sanofi Satellite symposium

  • Individualize antithrombotic strategies: ESC 2020 NSTE ACS guideline
  • Aspirin as classic approach: How Much? How long?
  • Plavix after CABG: Quick review of recent trials.
  • NOACs & VKA after CABG: Is there any specific role?
  • DAPT after CABG: When? Why? How?

برای مشاهده بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا